Snížení energetické náročnosti budovy internátu FN Ostrava – realizace 2019-2020

Máte zájem s námi spolupracovat? Kontaktujte nás