Nabízíme práci na pozici stavbyvedoucího. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Politika společnosti

Politika společnosti

Společnost STASEKO PLUS s.r.o. je stavební firmou, která se zaměřuje na stavbu rodinných domů na klíč, výstavbu hrubých staveb, sanace, rekonstrukci balkonů, úpravy hřišť a stadionů. Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování společnosti, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.

Díky systémům managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS), které tvoří integrovaný systém řízení organizace, se zavazujeme neustále zlepšovat naši efektivnost především prostřednictvím stanovených cílů, školících programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení jakosti:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • výrobky a služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost
 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní, kulturní a společenské aktivity
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitostí

Oblast systému environmentálního managementu:

 • Společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým společnost podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.

Máte zájem s námi spolupracovat? Kontaktujte nás